готовые домашние задания, гдз по алгебре, геометрии, физике, химии для 7, 8, 9, 10, 11 класса (решебники)
Поиск по сайту
  Оставить комментарий
Мы Вконтакте и Twitter ›› Карта сайта
Топики
Устные темы по английскому языку для поступающих в ВУЗы. Около 920 штук!
Краткие содержания
Для тех, у кого мало времени на чтение всего произведения. Вам в помощь — сокращённые тексты!
Биографии
Много материалов жизнеописания и творчества для рефератов по литературе.
Решебники
Более 1136 решебников по 20 предметам школьной программы. Около 500000 решений!
гдз по алгебре, геометрии, физике, химии, русскому языку, математике
переводчик
главные разделы сайта
учебные материалы по школьным предметам книги статьи
Каталог образовательных сайтов


  

ВНИМАНИЕ! Это раздел УЧЕБНИКОВ, раздел решебников в другом месте.

[ Все учебники ] [ Букварь ] [ Математика (1-6 класс) ] [ Алгебра ] [ Геометрия ] [ Английский язык ] [ Биология ] [ Физика ] [ Химия ] [ Информатика ] [ География ] [ История средних веков ] « История Беларуси » [ Русский язык ] [ Украинский язык ] [ Белорусский язык ] [ Русская литература ] [ Белорусская литература ] [ Украинская литература ] [ Основы здоровья ] [ Зарубежная литература ] [ Природоведение ] [ Человек, Общество, Государство ] [ Другие учебники ]

Билеты и ответы для экзамена по Истории Беларуси за 9 и 11 класс.

[ Все 46 вопросов к билетам ]

Билет № 1

Вопрос № 1: Жыццё і заняткі першабытных людзей на тэрыторыі Беларусі
Вопрос № 2: Беларусь у гады Першай сусветнай вайны

Билет № 2

Вопрос № 1: Усходнеславянскія плямёны на тэрыторыі Беларусі ў IX—XI стст.: гаспадарчае і грамадскае развіццё
Вопрос № 2: Кастрычніцкая рэвалюцыя ў Беларусі. Устанаўленне ўлады Саветаў

Билет № 3

Вопрос № 1: Полацкаекнястваў ІХ—XI стст. Княжацка-вечавы лад
Вопрос № 2: Стварэнне беларускай дзяржаўнасці (снежань 1917 г. — ліпень 1920 г.)

Билет № 4

Вопрос № 1: Развіццё культуры на беларускіх землях у X—XIII ст.ст
Вопрос № 2: Савецкая Беларусь у гады новай эканамічнай палітыкі

Билет № 5

Вопрос № 1: Утварэнне Вялікага княства Літоўскага. Умацаванне велікакняжацкай улады ў першай палове XIV ст
Вопрос № 2: Палітыка беларусізацыі і развіццё культуры ў БССР у 1920-1930-я гг

Билет № 6

Вопрос № 1: Дзяржаўны лад Вялікага княства Літоўскага ў другой палове XIV—XV ст. Крэўская унія
Вопрос № 2: Індустрыялізацыя і калектывізацыя сельскай гаспадаркі ў БССР

Билет № 7

Вопрос № 1: Знешняя палітыка Вялікага княства Літоўскага ў другой палове XIV — пачатку XV ст. Грунвальдская бітва
Вопрос № 2: Грамадска-палітычнае жыццё ў БССР у канцы 20-х — 30-я гг. ХХ ст

Билет № 8

Вопрос № 1: Гаспадарчае жыццё ў Вялікім княстве Літоўскім у другой палове XIV - XV ст
Вопрос № 2: Становішча Заходняй Беларусі ў 1921 — 1939 гг. Уз'яднанне беларускага народа ў складзе БССР

Билет № 9

Вопрос № 1: Культура Беларусі ў XIV—XV ст. ст
Вопрос № 2: Пачатак Вялікай Айчыннай вайны. Абарончыя баі на тэрыторыі БССР. У станаўленне акупацыйнага рэжыму

Билет № 10

Вопрос № 1: Утварэнне Рэчы Паспалітай. Становішча Вялікага княства Літоўскага ў складзе Рэчы Паспалітай
Вопрос № 2: Усенародная барацьба супраць нямецка-фашысцкіх захопнікаў у БССР

Билет № 11

Вопрос № 1: Францыск Скарына — усходнеславянскі, беларускі першадрукар, гуманіст і асветнік
Вопрос № 2: Вызваленне БССР ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў

Билет № 12

Вопрос № 1: Культура Беларусі ў XVI — першай палове XVII ст. Берасцейская царкоўная унія
Вопрос № 2: Пераход БССР да мірнага жыцця. Аднаўленне народнай гаспадаркі ў 1945—1953 гг

Билет № 13

Вопрос № 1: Сельская гаспадарка і гарадское жыццё ў Беларусі y XVI-XVII ст
Вопрос № 2: Грамадска-палітычнае і культурнае жыццё БССР у 1945-1953 гг

Билет № 14

Вопрос № 1: Культура Беларуси ў другой палове XVII—XVIII ст
Вопрос № 2: Удзел БССР у заснаванні і дзейнасці ААН. Рэспубліка Беларусь у сусветным супольніцтве

Билет № 15

Вопрос № 1: Падзелы Рэчы Паспалітай. Далучэнне Беларусі да Расійскай імперыі
Вопрос № 2: Сацыяльна-эканамічнае развіццё БССР у другой палове 50-х — першай палове 60-х гг. XX ст

Билет № 16

Вопрос № 1: Беларусь у вайне 1812 г
Вопрос № 2: Развіццё культуры ў БССР у другой палове 50-х — першай палове 60-х гг. XX ст

Билет № 17

Вопрос № 1: Эканамічнае развіццё Беларусі ў першай палове XIX ст. Крызіс феадальна-прыгонніцкага ладу
Вопрос № 2: Галоўныя дасягненні ў грамадска-палітычным жыцці БССР у сярэдзіне 50-х — сярэдзіне 80-х гг. XX ст

Билет № 18

Вопрос № 1: Адмена прыгоннага права. Асаблівасці буржуазных рэформаўу Беларусі
Вопрос № 2: Культурнае жыццё ў БССР у другой палове 60-х — першайпалове 80-х гг. ХХ ст.

Билет № 19

Вопрос № 1: Паўстанне 1863 г. у Беларусі. Погляды і дзейнасць К. Каліноўскага
Вопрос № 2: Развіццё народнай гаспадаркі БССР у другой палове 60-х — першай палове 80-х гг. XX ст

Билет № 20

Вопрос № 1: Культура Беларусі ў XIX ст
Вопрос № 2: Эканамічнае становішча Беларусі ў другой палове 80-х-пачатку 90-х гг. ХХ. ст

Билет № 21

Вопрос № 1: Развіццё капіталізму ў прамысловасці і сельскай гаспадарцы Беларусі ў пачатку XX ст. Сталыпінская аграрная рэформа
Вопрос № 2: Змены ў грамадска-палітычным жыцці Беларусі ў другой палове 80-х — пачатку 90-х гг. XX ст

Билет № 22

Вопрос № 1: Культура Беларусі ў пачатку XX ст
Вопрос № 2: Утварэнне суверэннай Рэспублікі Беларусь. Кансты- туцыя Рэспублікі Беларусь. Утварэнне Саюза Беларусі і Расіі

Билет № 23

Вопрос № 1: Рэвалюцыі 1905—1907гг. і Лютаўская 1917г. у Беларусі: прычыны, асноўныя падзеі, вынікі
Вопрос № 2: Развіццё культуры ў Рэспубліцы Беларусь на сучасным этапе

Все учебники по Истории Беларуси Другие учебные материалы по Истории Беларуси:
Система Orphus

Удачи тебе в просвещении! Сайт «SLOVO.ws» рад помочь тебе в обучении, однако старайся сам выполнять домашние задания. Помни, что «самостоятельные мысли вытекают из самостоятельно же приобретаемых знаний».

Не отчаивайся, если ты забыл суть литературного произведения! В разделе «Содержание» обнаружишь для себя приятный бонус в виде 700 кратких содержаний произведений русской и белорусской школьной литературы. Краткие содержания литературных трудов можно искать как по фамилии автора, так и по названию произведения.

Последние обновления:
  • 566 решебников
  • 10 решебников
  • 620 топиков по английскому языку
  • 25 белорусских решебников
  • Большая коллекция рефератов


 
гдз по алгебре, сочинения по литературе, биографии писателей Copyright © 2006-2014
Хостинг: пока устраивает
[copyright] - red [гав] slovo.ws